07.06.2023
Partnerzy


Klub KFK jest projektem realizowanym pod patronatem firmy Korporacja Finansowo-Kapitałowa S.A. z Warszawy, która świadczy usługi finansowe na polskim rynku już od 10 lat. Korporacja Finansowo-Kapitałowa to spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł opłaconym w całości.

Korporacja Finansowo-Kapitałowa posiada zezwolenie na prowadzenie działalności finansowej - licencję Komisji Nadzoru Finansowego (sprawującej nadzór nad bankami i instytucjami finansowymi), w celu zagwarantowania swoim klientom jak najwyższego poziomu usług i bezpieczeństwa.

Wszelkie informacje na temat działań firmy są ogólnodostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS: 0000166109). Ponadto każdego roku kondycję spółki sprawdza niezależny audytor.

Partnerami klubu są znane instytucje o długoletniej tradycji. Obecnie należą do nich:O kolejnych partnerach projektu będziemy informować na bieżąco.
Copyright KFK S.A. ® 2023